Klassifiserte dører, Ytterdører eller Innedører?

                                      Bilde av To fløy dør                                         Godkjente produkter – lave priser
Vi leverer og installerer dører og vinduer i henhold til gjeldende brann- og lydkrav til gunstige betingelser.  Alle våre sikkerhetsprodukter er testet og godkjent etter instruks fra myndighetene. Det medfølger alltid sertifikater og skilt på produktene som gjør at sameiet kan dokumentere at alle krav er ivaretatt overfor ansvarlig kontrollmyndighet.
 
Det handler dog ikke bare om sikkerhet – også komfort og privilegier for den enkelte beboer. Det å vite at man har en innbruddssikker dør samtidig som man ikke hører støy fra byggets fellesareal skaper trygghet og tilfredshet. Når eiendom skifter eier er også flere og flere kjøpere opptatt av at leiligheten er brannsikker fra fellesareal, det er enkelt å kontrollere ved å se på dørens kontrollskilt. Ville du kjøpt bolig uten godkjent branndør?
 
Stort utvalg
Til leiligheter leverer vi i hovedsak brann- og lydklassifiserte dører i ulike sikkerhetsklasser (fra standard Forsikringsgodkjente dører til spesielt innbrudd-/hærverksikre dører). Vårt sortiment spenner for øvrig fra
100 % vedlikeholdsfrie vinduer i vinyl/kompositt til skuddsikre dører i stål.