HMS

 

Vi jobber stadig med å forbedre arbeidsmiljøet i bedriften og investerer mye i vårt eget arbeidsmiljø. Trygt og godt arbeidsmiljø skaper arbeidsplasser med trivsel, faglig og personlig utvikling, høy produksjon og god lønnsomhet. Derfor er det av felles interesse både for ansatte og for virksomhet at det drives et effektivt og godt HMS-arbeid.

 

                                         Vårt HMS-arbeid  

 

-  Østerås Bygg AS får profesjonell oppfølging av ”HMS Bedriften”, som er selskapets helsetjeneste

-  Alle våre ansatte har gjennomgått HMS-opplæring

-   Våre ansatte kurses slik at de kan få nødvendige kunnskaper til å utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker og trygg måte

-  Alle ansatte har selvsagt lovpålagt yrkesskadeforsikring

-  Østerås Bygg er kvalifisert av Startbank

-  Alt arbeid utføres i henhold til regler og instrukser fastsatt av byggebransjen og norsk lov

-  Kontinuerlig og systematisk kontroll av eget arbeid

-  ”Sikker-jobb-analyse” gjennomføres for arbeid som kan medfører fare for personellet og området rundt.