Nordlandssykehuset Bodø

Utbyggingen av Nordlandssykehuset er delt inn i flere faser. Total entreprenør er HENT. Byggherre Nordlandssykehuset HF

Østerås bygg var med i alle byggetrinn siden 2012. Planlagt overlevering i 2019.