Blått Bygg Bodø

Vi skal i gang med nytt prosjekt i Bodø
Blått bygg er et nytt universitetsbygg på ca. 8400 m2 ved Nord universitet, campus Bodø. Bygget er planlagt å stå ferdig i 2024.
Nybygget skal legge til rette for moderne laboratorier, forelesningssaler og kontorer for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Bygget vil gi en oppgradering som er nødvendig for at universitetet skal kunne drive forskning, utvikling og utdanning av enda høyere kvalitet.